Start

Om USMS

Standard

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter

Moduler

Tips och idéer

Kontakta oss

 

Vår standard


Denna modulstandard togs fram av en grupp modulbyggare inom MMM underhösten 2009. Standarden har sina rötter i FREMO. Anledningen till att en speciell US-standard togs fram var att man önskade att få till en modulbana med amerikansk förebild, som både tillåter tät tågtrafik samt hänger ihop landskapsmässigt.

Vår standard är baserad på den standard som FREMO H0-US Southwest Division använder. På några områden har vi strängare krav än de krav som de har i sin standard, se nedan. Våra moduler är dock 100% kompatibla med deras standard, vilket öppnar upp möjligheten för de som önskar att delta i FREMO träffar i andra länder.

I standarden ges möjlighet att avbilda både dubbel- och enkelspårig linje. Modulerna ska vara tidslösa eller vara lätt anpassningsbara till olika tidseror genom att byta bilar, reklamtavlor osv.

Skillnader mot FREMO H0-US Southwest Division's standard:

  • Vi använder mest den landskapsfärg som representerar sydvästra USA och Mexico. Till denna används följande blandning
    av Woodland Scenics, 2 delar T43, 1 del T44 och 2 delar T50. Vi accepterar även moduler med den grönare färgskalan som bland annat förekommer i nordöstra USA.
  • Vi tillåter enklare benkonstruktioner för att underlätta transporter till och från träffar.
  • Vi har krav på större kurvradier. Vi använder minst 2000 mm vid dubbelspår och minst 1500 mm vid enkelspår.
  • Vi tillåter endast ballast av typen Woodland Scenics B1393 Gray Blend Fine Ballast på dubbelspårs moduler och vid modulgränserna på enkelspårsmoduler.

Gruppen avser att ta fram standard för smalspår och "dual gauge" när vi får medlemmar som vill bygga den typen av moduler.

 

Ladda ned!

 

© copyright 2011