Start

Om USMS

Standard

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter

Moduler

Tips och idéer

Kontakta oss

 

Fremo US i Riesa 2016

Träffen i Riesa var ett jubileumsmöte för FREMO. Hallen var 7 000 kvm med 13 olika banor i olika skalor och med olika förebilder. US banan var som vanligt uppdelad i två områden. Östra delen enligt den grönare färgskalan gick från Chicago till Portola och den västra med lite gulare färger från Portola till Roseville Yard.


Från dessa huvudlinjer gick två kortare "bransch lines" ut från Main Junction och Coyote Yard. Tidsperioden var modern med Amtrak , double stacks och allt annat som kännetecknar moderna tider.


Foto av Dan, Tobias och Roland

 

Vy över hela hallen

 

Vy över den US bana där vi deltog. De fanns även en US bana med smal och normalspår och en äldre tidsperiod.

 

 

 

Dubbelspårssträcka uppbyggd av USMS moduler.             Dan letar fynd i Carstens affär.

 

Samling inför ett körpass. Yarden är Rosevill Yard som är kyntpunkten mellan öst och väst.

 

Cross Over med Ash Grove Cement

 

Lockit med avlastning av telefonstolpar och andra varor.

Midway

 

Interchange vid Tower Junction

 

Main Junction en av knytpunkterna på den östra delen av banan.

 

Ett double stack container tåg passerar genom Frankville. En modulsträcka med dubbelspår och signalreglering.

 

Moduler från H0-Fine delen av banan. Flera snygga miljöer.

 

 

 

 

 

 

 

Dan beundrar utsikten över alla banor från restaurangen.

 

© copyright 2011